HTML eksportas – 6 žingsnis

Čia parenkamos eksportuojamo dokumento spalvos.

Tekstas formatuojamas pagal grafikos ar pateikties dokumentą. Šis žingsnis praleidžiamas, jei ankstesniuose eksporto vediklio žingsniuose nepažymėjote parinkties Sukurti antraštinį puslapį arba pasirinkote automatinį ar transliacijos internetu dokumento tipą.

Jei norite tai atlikti…

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas ir atverkite 6-ąjį vediklio žingsnį.


Spalvų schema

Šioje parinkčių grupėje parenkama eksportuojamo dokumento spalvų schema, teksto ir fono spalvos.

Dokumento spalvos

Spalvos parenkamos pagal veikiamajame dokumente naudojamą stilių.

Naršyklės spalvos

Pateiktyje bus naudojamos numatytosios naršyklės, kuria žiūrima pateiktis, spalvos.

Žemiau pasirinktos spalvos

Leidžiama parinkti kai kurių pateikties objektų spalvas.

Tekstas

Atveriamas spalvos parinkimo langas, kuriame galima parinkti pateikties teksto spalvą.

Hipersaitas

Atveriamas spalvos parinkimo langas, kuriame galima parinkti pateiktyje esančių hipersaitų teksto spalvą.

Aktyvus saitas

Atveriamas spalvos parinkimo langas, kuriame galima parinkti pateiktyje esančių aktyvių saitų teksto spalvą.

Aplankytas saitas

Atveriamas spalvos parinkimo langas, kuriame galima parinkti pateiktyje esančių aplankytų saitų teksto spalvą.

Fonas

Atveriamas spalvos parinkimo langas, kuriame galima parinkti pateikties fono spalvą.

Paremkite mus!