HTML eksportas – 5 žingsnis

Čia galima parinkti žvalgymo mygtukų, naudojamų pateikties skaidrėms keisti, stilių.

Šis žingsnis praleidžiamas, jei ankstesniuose eksporto vediklio žingsniuose nepažymėjote parinkties Sukurti antraštinį puslapį arba pasirinkote automatinį ar transliacijos internetu dokumento tipą.

Jei norite tai atlikti…

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas ir atverkite 5-ąjį vediklio žingsnį.


Mygtukų stilius

Čia nustatoma, ar į eksportuojamą pateiktį įdėti žvalgymo mygtukus. Taip pat galima parinkti mygtukų stilių.

Tik tekstas

Vietoj mygtukų įterpiami tik teksto hipersaitai.

Atrankos laukas

Čia rodomi galimi mygtukų stiliai. Norimą stilių pritaikysite spustelėję atitinkamo stiliaus mygtukus.

Paremkite mus!