HTML eksportas – 2 žingsnis

Čia parenkamas eksportuojamo dokumento tipas.

Galima pasirinkti, ar eksportuojamame dokumente sukurti kadrus, įterpti antraštinį puslapį ar pateikties pastabas.

Jei norite tai atlikti…

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas ir atverkite 2-ąjį vediklio žingsnį.


Eksportuojamo dokumento tipas

Čia parenkamos pagrindinės eksporto nuostatos.

Įprastas HTML formatas

Iš eksportuojamų lapų sukuriami įprasti HTML tinklalapiai.

Įprastas HTML formatas su kadrais

Sukuriami įprasti HTML tinklalapiai su kadrais. Eksportuojamas lapas bus įterptas į pagrindinį kadrą, o kairiajame kadre hipersaitais bus pateikiamas turinys.

Sukurti antraštinį puslapį

Eksportuotame dokumente sukuriamas antraštinis puslapis.

Jei parinktis pažymėta, eksportuotame dokumente bus rodomos pastabos.

Automatinis

Sukuriama HTML formato pateiktis automatiniam demonstravimui – skaidrės automatiškai keičiamos nurodytais laiko intervalais.

Kaip nurodyta dokumente

Skaidrės keičiamos pateikties dokumente kiekvienai skaidrei nustatytais intervalais. Jei skaidrei bus nustatytas keitimas rankiniu būdu, HTML pateiktyje skaidrė bus pakeista tik spustelėjus kurį nors klaviatūros klavišą.

Automatinis

Skaidrės bus keičiamos automatiškai čia nurodytu laiko intervalu, nepriklausomai nuo pateikties dokumente įrašytų nuostatų.

Skaidrės rodymo trukmė

Nurodomas laiko intervalas, kiek rodyti kiekvieną skaidrę.

Ciklas

Parodžius paskutinę skaidrę, HTML pateikties demonstravimas automatiškai bus pradėtas iš naujo.

Transliacija internetu

Eksportuojant pateiktį transliacijai internetu bus sukurti automatiniai „Perl“ arba ASP scenarijai. Tokiu būdu pranešėjas (pavyzdžiui, dalyvaudamas konferencijoje telefonu ir demonstruodamas pateiktį internete) galės keisti skaidres, rodomas klausytojų kompiuteriuose. Daugiau apie transliaciją internetu skaitykite toliau šiame skyriuje.

„Active Server Pages“ (ASP)

Pažymėjus ASP parinktį, eksporto metu bus sukurti ASP tinklalapiai. Tokiu atveju HTML formato pateiktį bus galima demonstruoti tik iš su ASP technologiją suderinamo serverio.

„Perl“

Eksporto transliacijai internetu metu bus sukurti HTML tinklalapiai ir „Perl“ scenarijai.

URL klausytojams

Nurodomas absoliutus arba santykinis URL adresas, kurį interneto naršyklėje turės įvesti pranešimo klausytojai.

Pateikties URL

Nurodomas absoliutus arba santykinis URL adresas, žymintis serverio vietą, kur buvo įrašyta HTML formato pateiktis.

„Perl“ scenarijų URL

Nurodomas absoliutus arba santykinis sukurtų „Perl“ scenarijų URL adresas.

Daugiau apie eksportą transliacijai internetu

Yra dvi technologijos „LibreOffice Impress“ pateiktims eksportuoti transliacijoms internetu: „Active Server Pages“ (ASP) ir „Perl“.

Warning Icon

Bet kuriuo atveju transliacijai bus reikalingas su „Perl“ arba ASP technologija suderinamas HTTP serveris, tad pasirinkimas priklauso nuo naudojamo HTTP serverio.


Transliacija internetu naudojant ASP technologiją

Eksportas

Į tą patį aplanką nerašykite dviejų skirtingų pateikčių HTML formatu.

ASP transliacijos naudojimas

Naudoti transliaciją internetu galima kai tik eksportuoti failai yra pasiekiami per HTTP serverį.

Pavyzdys:

Tarkime, kompiuteryje yra įdiegta „Microsoft Internet Information Server“ programinė įranga. Jos sąrankoje aplankas „c:\Inet\wwwroot\pateiktis“ nurodytas kaip HTML aplankas. Jūsų kompiuterio URL adresas yra „http://serveris.lt“.

Klausytojai galės matyti pranešėjo rodomą skaidrę adresu „http://serveris.lt/pateiktis/webcast.asp“. Klausytojai negalės pereiti į kitas skaidres, esančias tame pačiame aplanke, jei nežinos eksportuoto failo vardo. Įsitikinkite, kad naršyklėje negalima peržiūrėti HTTP serverio failų sąrašo.

Transliacija internetu naudojant „Perl“ technologiją

Eksportas

„Perl“ transliacijos naudojimas

Eksporto metu sukurtus failus reikia įkelti į su „Perl“ technologija suderinamą HTTP serverį. Automatiškai to padaryti negalima, nes yra labai daug skirtingų su „Perl“ suderinamų HTTP serverių. Bendri veiksmai, kaip tai padaryti, aprašomi žemiau. Kaip juos pritaikyti jūsų naudojamam serveriui, skaitykite serverio instrukcijose arba teiraukitės serverio administratoriaus.

Jei teisingai atlikote šiuos veiksmus, pateikties transliacija internetu turi veikti.

Pavyzdys:

Tarkime, kad HTTP serveris veikia kompiuteryje su „Linux“ sistema. HTTP serverio URL adresas yra „http://serveris.lt“, o aplankas „//user/local/http/“ nurodytas kaip HTML aplankas directory. „Perl“ scenarijai laikomi aplanke „//user/local/http/cgi-bin/“. Transliacijos internetu parinktyse įveskite eksportuojamo failo vardą „slapta.htm“ ir URL klausytojams „pateiktis.htm“. Laukelyje Pateikties URL įveskite „http://serveris.lt/pateiktis/“, o laukelyje „Perl“ scenarijų URL – „http://serveris.lt/cgi-bin/“.

Įkėlus „Perl“ scenarijų failus pranešėjas jau galės transliuoti pateiktį internetu. Klausytojai pateiktį matys adresu „http://serveris.lt/pateiktis/pateiktis.htm“.

Paremkite mus!