HTML eksportas

Čia parenkamos „LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ dokumentų eksporto į HTML formatą nuostatos.

Jei norite tai atlikti…

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas. Vediklio langas atveriamas automatiškai.


Galimos nuostatos vediklio žingsniuose priklauso nuo to, ką pasirinksite antrajame žingsnyje.

HTML eksportas – 1 žingsnis

Pirmajame vediklio žingsnyje galima pasirinkti esamą projektą arba sukurti naują.

HTML eksportas – 2 žingsnis

Čia parenkamas eksportuojamo dokumento tipas.

HTML eksportas – 3 žingsnis

Čia parenkamas eksportuojamų grafikos failų formatas ir skiriamoji geba pateikties rodymui ekrane.

HTML eksportas – 4 žingsnis

Čia įvedama informacija, kuri bus rodoma antraštiniame eksportuotos pateikties puslapyje.

HTML eksportas – 5 žingsnis

Čia galima parinkti žvalgymo mygtukų, naudojamų pateikties skaidrėms keisti, stilių.

HTML eksportas – 6 žingsnis

Čia parenkamos eksportuojamo dokumento spalvos.

< Atgal

Grįžtama į ankstesnį vediklio žingsnį. Visos iki šiol parinktos nuostatos įrašomos. Šis mygtukas veiksnus nuo antrojo vediklio žingsnio.

Toliau >

Įrašomos iki šiol parinktos nuostatos ir atveriamas kitas vediklio žingsnis. Šis mygtukas paskutiniame vediklio žingsnyje yra neveiksnus.

Sukurti

Pagal vedikliu parinktas nuostatas sukuriami ir įrašomi nauji dokumentai.

Note Icon

„LibreOffice“ įsimena vedikliu parinktas nuostatas ir naudos jas kaip numatytąsias, kai kitą kartą paleisite vediklį.


Paremkite mus!