Ataskaitos vediklis – Ataskaitos kūrimas

Ataskaitą galima sukurti statinę arba dinaminę. Atvėrus dinaminę ataskaitą, joje bus rodomi tuo metu duomenų bazėje esantys duomenys. Statinėje ataskaitoje visada bus rodomi tie patys ataskaitos sukūrimo metu bazėje buvę duomenys.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti ataskaitą vedikliu.


Ataskaitos pavadinimas

Nurodomas ataskaitos pavadinimas, kuris bus spausdinamas kiekviename ataskaitos lape.

Statinė ataskaita

Sukuriama statinė ataskaita. Atvėrus statinę ataskaitą, joje visada bus rodomi ataskaitos sukūrimo metu duomenų bazėje buvę duomenys.

Dinaminė ataskaita

Ataskaita įrašoma kaip šablonas. Kaskart, kai atversite dinaminę ataskaitą, duomenys joje bus atnaujinti pagal tuo metu esančius duomenų bazėje.

Keisti ataskaitos maketą

Spustelėjus Baigti ataskaita bus įrašyta ir atverta taisymui.

Kurti ataskaitą dabar

Spustelėjus Baigti ataskaita bus įrašyta.

Paremkite mus!