Ataskaitos vediklis – Rikiavimo parinktys

Čia parenkami laukai, pagal kuriuos bus rikiuojami duomenys ataskaitoje. Galima sukurti iki keturių lygmenų filtrą, kiekviename lygmenyje rikiuoti duomenis didėjančiai arba mažėjančiai. Sugrupuotus laukus rikiuoti galima tik grupės viduje.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti ataskaitą vedikliu.


Rikiuoti pagal

Parinkite pirmąjį lauką, pagal kurį bus rikiuojami ataskaitos duomenys.

Po to pagal

Parinkite papildomą lauką, pagal kurį bus rikiuojami ataskaitos duomenys.

Didėjančiai

Laukų duomenys rikiuojami didėjančia tvarka.

Mažėjančiai

Laukų duomenys rikiuojami mažėjančia tvarka.

Ataskaitos vediklis – Maketo parinkimas

Paremkite mus!