Ataskaitos vediklis – Grupavimas

Įrašus ataskaitoje galima grupuoti pagal vieno ar kelių laukų reikšmes. Šiame lange pasirinkite laukus, pagal kuriuos bus grupuojami ataskaitos duomenys. Grupuoti galima ne daugiau kaip pagal keturis laukus. Jei grupuosite daugiau nei pagal vieną lauką, ataskaitoje bus sukurtos įdėtinės grupės.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti ataskaitą vedikliu.


Laukai

Čia išvardijami ankstesniame vediklio žingsnyje parinkti laukai. Jei norite grupuoti ataskaitos duomenis pagal tam tikrą lauką, pažymėkite jo pavadinimą, tada spustelėkite mygtuką >. Grupavimui galima parinkti ne daugiau nei keturis laukus.

Grupavimai

Čia išvardijamai laukai, pagal kuriuos bus grupuojami ataskaitos duomenys. Jei norite pašalinti lauką iš sąrašo, pažymėkite jo pavadinimą, tada spustelėkite mygtuką <. Grupavimui galima parinkti ne daugiau nei keturis laukus.

>

Spustelėjus pažymėtas laukas perkeliamas į rodyklės rodomą sąrašą.

<

Spustelėjus pažymėtas laukas perkeliamas į rodyklės rodomą sąrašą.

Ataskaitos vediklis – Rikiavimo parinktys

Paremkite mus!