Ataskaitos vediklis – Laukų parinkimas

Čia nurodoma lentelė arba užklausa, kuriai kuriama ataskaita, ir parenkami į ataskaitą įtrauktini laukai.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti ataskaitą vedikliu.


Lentelės arba užklausos

Čia parenkama lentelė arba užklausa, kuriai kuriama ataskaita.

Galimi laukai

Čia išvardijami parinktoje lentelėje ar užklausoje esančių duomenų bazės laukų pavadinimai. Spustelėkite lauko pavadinimą, jei norite jį pažymėti, arba spustelėkite nuspaudę klavišą Lyg2 arba , jei norite pažymėti keletą laukų.

Laukai ataskaitoje

Čia rodomi naujojoje ataskaitoje būsiantys laukai.

>

Spustelėjus pažymėti laukai perkeliami į rodyklės rodomą sąrašą.

>>

Spustelėjus visi laukai perkeliami į rodyklės rodomą sąrašą.

<

Spustelėjus pažymėti laukai perkeliami į rodyklės rodomą sąrašą.

<<

Spustelėjus visi laukai perkeliami į rodyklės rodomą sąrašą.

Ataskaitos vediklis – Laukų pavadinimai

Paremkite mus!