Ataskaitos vediklis

Paleidžiamas vediklis ataskaitai kurti.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti ataskaitą vedikliu.


Duomenų bazių ataskaitų peržiūra ir taisymas

Nustatykite ataskaitos savybes.

Ataskaitos vediklis – Laukų parinkimas

Čia nurodoma lentelė arba užklausa, kuriai kuriama ataskaita, ir parenkami į ataskaitą įtrauktini laukai.

Ataskaitos vediklis – Laukų pavadinimai

Šiame žingsnyje galima įvesti laukų pavadinimus.

Ataskaitos vediklis – Grupavimas

Įrašus ataskaitoje galima grupuoti pagal vieno ar kelių laukų reikšmes. Šiame lange pasirinkite laukus, pagal kuriuos bus grupuojami ataskaitos duomenys. Grupuoti galima ne daugiau kaip pagal keturis laukus. Jei grupuosite daugiau nei pagal vieną lauką, ataskaitoje bus sukurtos įdėtinės grupės.

Ataskaitos vediklis – Rikiavimo parinktys

Čia parenkami laukai, pagal kuriuos bus rikiuojami duomenys ataskaitoje. Galima sukurti iki keturių lygmenų filtrą, kiekviename lygmenyje rikiuoti duomenis didėjančiai arba mažėjančiai. Sugrupuotus laukus rikiuoti galima tik grupės viduje.

Ataskaitos vediklis – Maketo parinkimas

Šiame žingsnyje iš siūlomų šablonų ir stilių parenkamas ataskaitos maketas, taip pat nustatoma gulsčia arba stačia lapo padėtis.

Ataskaitos vediklis – Ataskaitos kūrimas

Ataskaitą galima sukurti statinę arba dinaminę. Atvėrus dinaminę ataskaitą, joje bus rodomi tuo metu duomenų bazėje esantys duomenys. Statinėje ataskaitoje visada bus rodomi tie patys ataskaitos sukūrimo metu bazėje buvę duomenys.

Atsisakyti

Spustelėjus mygtuką Atsisakyti dialogo langas užveriamas ir jokie pakeitimai neįrašomi, nuostatos nepritaikomos.

Atgal

Atveriamas ankstesnio žingsnio langas su parinktomis nuostatomis. Nuostatos veikiamajame žingsnyje nepakeičiamos. Šis mygtukas veiksnus tik nuo antrojo žingsnio.

Toliau

Spustelėjus mygtuką Toliau veikiamojo žingsnio nuostatos įsimenamos ir atveriamas kitas vediklio žingsnis. Jei esate paskutiniame žingsnyje, mygtukas vadinsis Sukurti.

Paremkite mus!