Formos vediklis – Pavadinimas

Čia parenkamas formos pavadinimas ir tolesni veiksmai.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti formą vedikliu.


Formos pavadinimas

Čia įveskite formos pavadinimą.

Dirbti su forma

Forma įrašoma ir atveriama darbui su ja – duomenims įvesti ir atvaizduoti.

Keisti formą

Forma įrašoma ir atveriama taisymo veiksenoje, kur galima pakeisti formos išdėstymą.

Formos vediklis

Paremkite mus!