Formos vediklis – Stilių taikymas

Čia parenkamas formos stilius.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti formą vedikliu.


Stiliai

Parenkamas formos puslapio stilius.

Laukų kraštinės

Čia nustatomas laukų kraštinių stilius.

Be kraštinių

Nustatoma, kad laukai būtų be kraštinių.

Trimatės

Nustatoma, kad laukų kraštinės atrodytų trimatės.

Plokščios

Nustatoma, kad laukų kraštinės atrodytų plokščios.

Formos vediklis – Pavadinimas

Paremkite mus!