Formos vediklis – Duomenų įvedimo nustatymas

Čia nustatoma, kaip bus tvarkomi duomenys naujojoje formoje.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti formą vedikliu.


Forma bus naudojama tik naujiems duomenims įvesti. Esami duomenys nebus rodomi

Sukuriama forma, skirta tik naujų duomenų įvedimui.

Formoje rodyti visus duomenis

Sukuriama forma, kurioje galima ir rodyti esamus duomenis, ir įvesti naujus.

Neleisti keisti esamų duomenų

Pažymėkite, jei norite, kad formoje būtų neleidžiama keisti esamų duomenų.

Neleisti šalinti esamų duomenų

Pažymėkite, jei norite, kad formoje būtų neleidžiama šalinti esamų duomenų.

Neleisti pridėti naujų duomenų

Pažymėkite, jei norite, kad formoje būtų neleidžiama pridėti naujų duomenų.

Formos vediklis – Stilių taikymas

Paremkite mus!