Formos vediklis – Valdiklių išdėstymas

Šiame vediklio žingsnyje galima nustatyti formos valdiklių išdėstymą.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti formą vedikliu.


Etiketės vieta

Lygiuoti kairėje

Etiketės lygiuojamos kairėje.

Lygiuoti dešinėje

Etiketės lygiuojamos dešinėje.

Pagrindinės formos išdėstymas

Stulpeliai – etiketės kairėje

Duomenų bazės laukai išdėstomi stulpeliais, etiketės – laukų kairėje.

Stulpeliai – etiketės viršuje

Duomenų bazės laukai išdėstomi stulpeliais, etiketės – virš laukų.

Kaip duomenų lakštas

Duomenų bazės laukai išdėstomi lentele.

Blokai – etiketės viršuje

Etiketės išdėstomos virš atitinkamų duomenų.

Įdėtinės formos išdėstymas

Stulpeliai – etiketės kairėje

Duomenų bazės laukai išdėstomi stulpeliais, etiketės – laukų kairėje.

Stulpeliai – etiketės viršuje

Duomenų bazės laukai išdėstomi stulpeliais, etiketės – virš laukų.

Kaip duomenų lakštas

Duomenų bazės laukai išdėstomi lentele.

Blokai – etiketės viršuje

Etiketės išdėstomos virš atitinkamų duomenų.

Formos vediklis – Duomenų įvedimo nustatymas

Paremkite mus!