Formos vediklis – Įdėtinės formos laukų parinkimas

Parinkite lentelę arba užklausą, reikalingą įdėtinei formai sukurti, ir nurodykite, kuriuos laukus įtraukti į įdėtinę formą.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti formą vedikliu.


Lentelės arba užklausos

Čia parenkama lentelė arba užklausa, kuriai kuriama įdėtinė forma.

Galimi laukai

Čia išvardijami parinktoje lentelėje ar užklausoje esančių duomenų bazės laukų pavadinimai. Spustelėkite lauko pavadinimą, jei norite jį pažymėti, arba spustelėkite nuspaudę klavišą Lyg2 arba , jei norite pažymėti keletą laukų.

>

Spustelėjus pažymėti laukai perkeliami į rodyklės rodomą sąrašą.

>>

Spustelėjus visi laukai perkeliami į rodyklės rodomą sąrašą.

<

Spustelėjus pažymėti laukai perkeliami į rodyklės rodomą sąrašą.

<<

Spustelėjus visi laukai perkeliami į rodyklės rodomą sąrašą.

^

Spustelėjus pažymėtas laukas sąraše pakeliamas aukštyn.

v

Spustelėjus pažymėtas laukas sąraše nuleidžiamas žemyn.

Laukai formoje

Čia rodomi naujojoje įdėtinėje formoje būsiantys laukai.

Formos vediklis – Laukų sujungimas

Paremkite mus!