Formos vediklis – Įdėtinės formos kūrimas

Nustatykite, ar norite kurti įdėtinę formą, ir parinkite įdėtinės formos savybes. Įdėtinė forma – tai forma, esanti kitoje formoje.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti formą vedikliu.


Pridėti įdėtinę formą

Pažymėkite šią parinktį, jei norite kurti įdėtinę formą.

Įdėtinė forma pagal esamus sąryšius

Pažymėkite, jei įdėtinę formą kurti norite pagal esamus sąryšius.

Kokį sąryšį pridėti?

Pažymėkite sąryšį, pagal kurį kurti įdėtinę formą.

Įdėtinė forma rankiniu būdu parenkant laukus

Pažymėkite, jei norite rankiniu būdu parinkti kuriamos įdėtinės formos laukus.

Formos vediklis – Įdėtinės formos laukų parinkimas

Paremkite mus!