Formos vediklis – Laukų parinkimas

Šiame formos vediklio žingsnyje galima nurodyti lentelę arba užklausą, kuriai kuriama forma, taip pat galima parinkti į formą įtrauktinus laukus.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti formą vedikliu.


Lentelės arba užklausos

Čia parinkite lentelę arba užklausą, kuriai kuriate formą.

Galimi laukai

Čia išvardijami parinktoje lentelėje ar užklausoje esančių duomenų bazės laukų pavadinimai. Spustelėkite lauko pavadinimą, jei norite jį pažymėti, arba spustelėkite nuspaudę klavišą Lyg2 arba , jei norite pažymėti keletą laukų.

>

Spustelėjus pažymėti laukai perkeliami į rodyklės rodomą sąrašą.

>>

Spustelėjus visi laukai perkeliami į rodyklės rodomą sąrašą.

<

Spustelėjus pažymėti laukai perkeliami į rodyklės rodomą sąrašą.

<<

Spustelėjus visi laukai perkeliami į rodyklės rodomą sąrašą.

^

Spustelėjus pažymėtas laukas sąraše pakeliamas aukštyn.

v

Spustelėjus pažymėtas laukas sąraše nuleidžiamas žemyn.

Laukai formoje

Čia rodomi naujojoje formoje būsiantys laukai.

Formos vediklis – Įdėtinės formos kūrimas

Paremkite mus!