Formos vediklis

Paleidžiamas vediklis formai kurti.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti formą vedikliu.


Toliau aprašomi žingsniai, kaip vedikliu parinkti formos savybes.

Formos vediklis – Laukų parinkimas

Šiame formos vediklio žingsnyje galima nurodyti lentelę arba užklausą, kuriai kuriama forma, taip pat galima parinkti į formą įtrauktinus laukus.

Formos vediklis – Įdėtinės formos kūrimas

Nustatykite, ar norite kurti įdėtinę formą, ir parinkite įdėtinės formos savybes. Įdėtinė forma – tai forma, esanti kitoje formoje.

Formos vediklis – Įdėtinės formos laukų parinkimas

Parinkite lentelę arba užklausą, reikalingą įdėtinei formai sukurti, ir nurodykite, kuriuos laukus įtraukti į įdėtinę formą.

Formos vediklis – Laukų sujungimas

Jei antrajame žingsnyje pasirinkote kurtį įdėtinę formą rankiniu būdu parenkant laukus, šiame vediklio žingsnyje galima parinkti laukų sąjungas.

Formos vediklis – Valdiklių išdėstymas

Šiame vediklio žingsnyje galima nustatyti formos valdiklių išdėstymą.

Formos vediklis – Duomenų įvedimo nustatymas

Čia nustatoma, kaip bus tvarkomi duomenys naujojoje formoje.

Formos vediklis – Stilių taikymas

Čia parenkamas formos stilius.

Formos vediklis – Pavadinimas

Čia parenkamas formos pavadinimas ir tolesni veiksmai.

Atgal

Atveriamas ankstesnio žingsnio langas su parinktomis nuostatomis. Nuostatos veikiamajame žingsnyje nepakeičiamos. Šis mygtukas veiksnus tik nuo antrojo žingsnio.

Toliau

Spustelėjus mygtuką Toliau veikiamojo žingsnio nuostatos įsimenamos ir atveriamas kitas vediklio žingsnis. Jei esate paskutiniame žingsnyje, mygtukas vadinsis Sukurti.

Spustelėkite šį mygtuką, jei norite sukurti formą nenurodę informacijos likusiuose žingsniuose.

Atsisakyti

Spustelėjus mygtuką Atsisakyti dialogo langas užveriamas ir jokie pakeitimai neįrašomi, nuostatos nepritaikomos.

Paremkite mus!