Darbotvarkės vediklis – Vardai

Čia parenkami į darbotvarkę įtrauktini vardai.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Darbotvarkė ir atverkite kortelę Vardai.


Susitikimą kviečia

Nurodoma, ar įtraukti eilutę, kur bus galima įvesti į susitikimą kviečiančio žmogaus vardą.

Pirmininkas

Nurodoma, ar įtraukti eilutę, kur bus galima įvesti susitikimo pirmininko vardą.

Sekretorius

Nurodoma, ar įtraukti eilutę, kur bus galima įvesti susitikimo sekretoriaus vardą.

Moderatorius

Parenkama, ar įtraukti eilutę, kur bus galima įvesti susitikimo moderatoriaus vardą.

Dalyviai

Nustatoma, ar įtraukti eilutę, kur bus galima įvesti susitikimo dalyvių vardus.

Stebėtojai

Nustatoma, ar įtraukti eilutę, kur bus galima įvesti susitikimo stebėtojų vardus.

Aptarnaujantis personalas

Parenkama, ar įtraukti eilutę, kur bus galima įvesti susitikimo aptarnaujančio personalo vardus.

Eiti į skyrių „Darbotvarkės vediklis – Darbotvarkės elementai“

Paremkite mus!