Darbotvarkės vediklis – Naudotinos antraštės

Čia nurodomos darbotvarkėje reikalingos antraštės.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Failas → Vedikliai→Naudotinos antraštės.


Susitikimo tipas

Parenkama, ar į darbotvarkę įtraukti susitikimo tipo eilutę.

Perskaityti

Nurodoma, ar darbotvarkėje reikalinga perskaitytinos medžiagos antraštė.

Atsinešti

Nurodoma, ar įtraukti atsineštinų dalykų dalies antraštę.

Pastabos

Nurodoma, ar į darbotvarkę įtraukti pastabų antraštę.

Eiti į skyrių „Darbotvarkės vediklis – Vardai“

Paremkite mus!