Darbotvarkės vediklis

Paleidžiamas vediklis darbotvarkės šablonui kurti. Darbotvarkės dokumentą galima naudoti konferencijų ar susitikimų temoms aprašyti.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Darbotvarkė.


„LibreOffice“ programoje pateikiamas pavyzdinis darbotvarkės šablonas. Naudojantis vedikliu šį šabloną galima pritaikyti savo poreikiams. Vedikliu dokumento šablonas kuriamas pažingsniui, suteikiant galimybę rinktis iš keleto maketo variantų. Kuriant darbotvarkę rodoma jos peržiūra – šitaip galima matyti, kaip atrodys galutinis dokumentas su parinktomis nuostatomis.

Kol vediklis paleistas, duomenis jo lange galima keisti bet kada. Galima net praleisti ištisus vediklio žingsnius nepakeitus jokių parinkčių. Jei praleisite visus žingsnius, bus pritaikytos tuo metu buvusios parinktos (numatytosios) nuostatos.

Darbotvarkės vediklis – Puslapio projektas

Šiame žingsnyje parenkamas darbotvarkės puslapio projektas.

Darbotvarkės vediklis – Bendroji informacija

Nurodoma susitikimo data, laikas, pavadinimas ir vieta.

Darbotvarkės vediklis – Naudotinos antraštės

Čia nurodomos darbotvarkėje reikalingos antraštės.

Darbotvarkės vediklis – Vardai

Čia parenkami į darbotvarkę įtrauktini vardai.

Darbotvarkės vediklis – Darbotvarkės elementai

Čia galima įvesti darbotvarkės šablone reikalingus elementus – diskusijų temas.

Darbotvarkės vediklis – Pavadinimas ir vieta

Čia parenkamas darbotvarkės šablono pavadinimas ir vieta kompiuterio diske.

Atgal

Galima grįžti ir peržiūrėti ankstesniuose žingsniuose parinktas nuostatas ar įvestus duomenis. Visos vediklyje parinktos nuostatos bus įrašytos. Mygtukas veiksnus tik nuo antrojo vediklio žingsnio.

Toliau

Šiuo mygtuku įrašomos veikiamojo žingsnio nuostatos ir atveriamas kitas žingsnis. Mygtukas Toliau paskutiniame vediklio žingsnyje bus neveiksnus.

Baigti

Pagal vediklyje parinktas nuostatas sukuriamas ir įrašomas dokumento šablonas. Šio šablono pagrindu pradedamas ir atveriamas naujas dokumentas be pavadinimo.

Atsisakyti

Spustelėjus mygtuką Atsisakyti dialogo langas užveriamas ir jokie pakeitimai neįrašomi, nuostatos nepritaikomos.

Note Icon

„LibreOffice“ programa kiekvienam šablonui įrašo parinktas nuostatas. Kitą kartą paleidus vediklį tos nuostatos bus naudojamos kaip numatytosios.


Paremkite mus!