Faksimilės vediklis – Pavadinimas ir vieta

Šiame žingsnyje nurodomas faksimilės šablono pavadinimas, failo vieta ir vardas.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė ir atverkite kortelę Vardas ir vieta.


Šablono pavadinimas

Čia nurodomas faksimilės šablono pavadinimas.

Spustelėjus galima įvesti arba parinkti faksimilės šablono failo vietą ir vardą.

Kurti faksimilę iš šio šablono

Jei pažymėta ši parinktis, faksimilės šablonas bus įrašytas ir užvertas, o tada to šablono pagrindu bus atvertas naujas faksimilės dokumentas.

Rankiniu būdu taisyti šį faksimilės šabloną

Pažymėjus šią parinktį, faksimilės šablonas bus įrašytas, bet liks atvertas taisymui.

Faksimilės vediklio apžvalga

Paremkite mus!