Faksimilės vediklis – Puslapinė poraštė

Čia nurodoma puslapinės poraštės informacija.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė ir atverkite kortelę Puslapinė poraštė.


Puslapinė poraštė

Įvedamas puslapinės poraštės tekstas.

Įterpti tik antrame ir tolesniuose puslapiuose

Puslapinė poraštė nerodoma pirmajame faksimilės dokumento puslapyje.

Įterpti puslapio numerį

Į puslapinę poraštę įterpiamas puslapio numeris.

Eiti į skyrių „Faksimilės vediklis – Pavadinimas ir vieta“

Paremkite mus!