Faksimilės vediklis – Siuntėjas ir gavėjas

Šiame žingsnyje nurodoma faksimilės siuntėjo ir gavėjo informacija.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė ir atverkite kortelę Siuntėjas ir gavėjas.


Atgalinį adresą imti iš naudotojo duomenų

Faksimilės šablone įterpiami adreso vietaženkliai. Kai vėliau kursite faksimilės dokumentą, spustelėkite vietaženklį ir įrašykite reikiamą informaciją.

Naujas atgalinis adresas

Jei ši parinktis pažymėta, adresą galima įvesti tolesniuose laukeliuose. Adreso informacija į fakso dokumentą įterpiama tiesiogiai paprastu tekstu.

(Adreso laukai)

Nurodoma siuntėjo adreso informacija.

Naudoti vietaženklius gavėjo adresui

Faksimilės šablone įterpiami adreso vietaženkliai. Kai vėliau kursite faksimilės dokumentą, spustelėkite vietaženklį ir įrašykite reikiamą informaciją.

Naudoti adresų duomenų bazę laiškų komponavimui

Įterpiami duomenų bazės laukai vėlesniam faksimilės dokumento komponavimui.

Eiti į skyrių „Faksimilės vediklis – Puslapinė poraštė“

Paremkite mus!