Faksimilės vediklis – Naudotini elementai

Parenkami spausdintini faksimilės elementai.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė ir atverkite kortelę Naudotini elementai.


Logotipas

Į faksimilę įtraukiamas įmonės logotipas.

Data

Įterpiamas datos laukas.

Pranešimo tipas

Į faksimilę įtraukiama pranešimo tipo eilutė. Ją galima parinkti iš sąrašo.

Tema

Įterpiama temos eilutė.

Sveikinimas

Įterpiamas sveikinimas. Jį galima parinkti iš sąrašo.

Atsisveikinimas

Įterpiamas atsisveikinimas. Jį galima pasirinkti iš sąrašo.

Puslapinė poraštė

Įterpiama puslapinė poraštė.

Eiti į skyrių „Faksimilės vediklis – Siuntėjas ir gavėjas“

Paremkite mus!