Faksimilės vediklis – Puslapio projektas

Čia parenkamas faksimilės dokumento stilius.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė ir atverkite kortelę Puslapio projektas.


Tarnybinė faksimilė

Sukuriamas tarnybinės faksimilės stiliaus šablonas.

Puslapio projektas

Čia galima pasirinkti vieną iš aprašytų stilių.

Asmeninė faksimilė

Sukuriamas asmeninės faksimilės stiliaus šablonas.

Puslapio projektas

Čia galima pasirinkti vieną iš aprašytų stilių.

Eiti į skyrių „Faksimilės vediklis – Naudotini elementai“

Paremkite mus!