Faksimilės vediklis

Paleidžiamas faksimilės vediklis. Šiuo vedikliu paprasta sukurti dokumentų šablonus faksimilėms. Faksimilių dokumentus po to galima išspausdinti spausdintuvu ar išsiųsti faksu, jei tai suderinama su turima programine įranga.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė.


„LibreOffice“ programoje pateikiamas faksimilės šablonas, kurį vedikliu galima pakeisti ir pritaikyti savo poreikiams. Vedikliu dokumento šablonas kuriamas pažingsniui, galima rinktis iš kelių maketo variantų. Peržiūros srityje galima matyti, kaip atrodys baigta faksimilė.

Kol vediklis paleistas, duomenis ir parinktis jo lange galima keisti bet kada. Galima net praleisti ištisus vediklio žingsnius nepakeitus jokių parinkčių. Jei praleisite visus žingsnius, bus pritaikytos tuo metu buvusios parinktos (numatytosios) nuostatos.

Faksimilės vediklis – Puslapio projektas

Čia parenkamas faksimilės dokumento stilius.

Faksimilės vediklis – Naudotini elementai

Parenkami spausdintini faksimilės elementai.

Faksimilės vediklis – Siuntėjas ir gavėjas

Šiame žingsnyje nurodoma faksimilės siuntėjo ir gavėjo informacija.

Faksimilės vediklis – Puslapinė poraštė

Čia nurodoma puslapinės poraštės informacija.

Faksimilės vediklis – Pavadinimas ir vieta

Šiame žingsnyje nurodomas faksimilės šablono pavadinimas, failo vieta ir vardas.

Atgal

Spustelėjus mygtuką Atgal bus galima peržiūrėti ankstesniame žingsnyje parinktas nuostatas. Grįžus į ankstesnį žingsnį, veikiamojo žingsnio nuostatos išliks tokios, kokias jas jau parinkote. Mygtukas Atgal veiksnus nuo antrojo vediklio žingsnio.

Toliau

Šiuo mygtuku įrašomos veikiamojo žingsnio nuostatos ir atveriamas kitas žingsnis. Mygtukas Toliau paskutiniame vediklio žingsnyje bus neveiksnus.

Baigti

Pagal vediklyje parinktas nuostatas sukuriamas ir įrašomas dokumento šablonas. Šio šablono pagrindu pradedamas ir atveriamas naujas dokumentas be pavadinimo.

Atsisakyti

Spustelėjus mygtuką Atsisakyti dialogo langas užveriamas ir jokie pakeitimai neįrašomi, nuostatos nepritaikomos.

Paremkite mus!