Laiško vediklis – Pavadinimas ir vieta

Čia galima parinkti, kur ir kokiu failo vardu įrašyti laiško šablono dokumentą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Vardas ir vieta.


Šablono pavadinimas

Čia nurodomas dokumento šablono pavadinimas.

Vieta ir failo vardas

Įveskite kelią, kur norite įrašyti failą, ir failo vardą. Spustelėję mygtuką kelią ir vardą galėsite parinkti dialogo lange.

Kurti laišką iš šio šablono

Jei pažymėta ši parinktis, šablonas bus įrašytas ir užvertas, o tada to šablono pagrindu bus atvertas naujas dokumentas be pavadinimo.

Rankiniu būdu taisyti šį laiško šabloną

Pažymėjus šią parinktį, šablonas bus įrašytas, bet liks atvertas taisymui.

Laiško vediklio apžvalga

Paremkite mus!