Laiško vediklis – Puslapinė poraštė

Čia galima įvesti informaciją, kuri bus rodoma laiško puslapinėje poraštėje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Puslapinė poraštė.


Puslapinė poraštė

Šiame lauke įveskite puslapinės poraštės tekstą.

Įterpti tik antrame ir tolesniuose puslapiuose

Jei parinktis pažymėta, puslapinė poraštė nebus rodoma pirmame puslapyje.

Įterpti puslapio numerį

Laiško šablono puslapinėje poraštėje įterpiamas puslapio numeris.

Eiti į skyrių „Laiško vediklis – Pavadinimas ir vieta“

Paremkite mus!