Laiško vediklis – Gavėjas ir siuntėjas

Šiame žingsnyje nurodoma siuntėjo ir gavėjo informacija.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Gavėjas ir siuntėjas.


Siuntėjo adresas

Nurodomas jūsų adresas.

Atgalinį adresą imti iš naudotojo duomenų

Siuntėjo adresui naudojama informacija iš parinkčių lango LibreOffice → Naudotojo duomenys.

Naujas siuntėjo adresas

Siuntėjo adresui naudojama tolesniuose laukeliuose įvesta informacija.

Vardas

Nurodomas siuntėjo ardas.

Gatvė

Nurodomas siuntėjo gatvės pavadinimas.

Pašto kodas, miestas

Nurodomas siuntėjo adresas.

Gavėjo adresas

Čia nurodomas gavėjo adresas.

Naudoti vietaženklius gavėjo adresui

Šia parinktimi į laiško šabloną vietoje gavėjo adreso įterpiami vietaženkliai.

Naudoti adresų duomenų bazę laiškų komponavimui

Į laiško šabloną bus įterptos adresų duomenų bazės laukų reikšmės.

Eiti į skyrių „Laiško vediklis – Puslapinė poraštė“

Paremkite mus!