Laiško vediklis – Laiško popieriaus maketas

Šiame žingsnyje galima nurodyti elementus, kurie jau yra išspausdinti ant laiškų popieriaus. Tokie elementai nebus perspausdinami, o jų užimama vieta spausdinant laišką bus palikta tuščia.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Laiško popieriaus maketas.


Nurodykite elementus, kurie jau išspausdinti ant naudojamo laiškų popieriaus

Logotipas

Nurodoma, kad ant laiškų popieriaus yra išspausdintas logotipas. „LibreOffice“ programa logotipo nebespausdins.

Aukštis

Nurodomas objekto aukštis.

Plotis

Nurodomas objekto plotis.

Atstumas iki kairiosios paraštės

Nurodomas objekto atstumas iki kairiosios lapo paraštės.

Atstumas iki viršutinės paraštės

Nurodomas objekto atstumas iki viršutinės lapo paraštės.

Atgalinis adresas

Nurodoma, kad ant laiškų popieriaus yra išspausdintas adresas. „LibreOffice“ programa adreso nebespausdins.

Atgalinis adresas voko lange

Nurodoma, kad atgalinis adresas yra išspausdintas smulkesniu šriftu virš gavėjo adreso. „LibreOffice“ atgalinio adreso smulkesniu šriftu nebespausdins.

Puslapinė poraštė

Nurodoma, kad ant laiškų popieriaus yra išspausdinta puslapinė poraštė. „LibreOffice“ programa puslapinės poraštės nebespausdins.

Aukštis

Nurodomas ant laiškų popieriaus išspausdintos puslapinės poraštės srities aukštis. „LibreOffice“ programa toje srityje nespausdins.

Eiti į skyrių „Laiško vediklis – Spausdintini elementai“

Paremkite mus!