Laiško vediklis – Puslapio projektas

Čia reikia pasirinkti, ar kursite asmeninį, ar tarnybinį laišką. Priklausomai nuo šio pasirinkimo skirsis parinktys kituose vediklio žingsniuose.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Puslapio projektas.


Parinkite laiško tipą ir puslapio projektą

Čia nurodykite, ar kursite tarnybinio, ar asmeninio laiško šabloną.

Tarnybinis laiškas

Nurodoma, jog bus kuriamas tarnybinio laiško šablonas.

Formalus asmeninis laiškas

Nurodoma, jog bus kuriamas formalaus asmeninio laiško šablonas.

Asmeninis laiškas

Nurodoma, jog bus kuriamas asmeninio laiško šablonas.

Puslapio projektas

Pasirenkamas laiško šablono projektas.

Naudoti laiškų popierių su iš anksto išspausdintais elementais

Nurodoma, ar naudojamas popierius su ant jo jau išspausdintu logotipu, adresu ar puslapine porašte. Toliau atveriamas vediklio popieriaus maketo žingsnis.

Eiti į skyrių „Laiško vediklis – Laiško popieriaus maketas“

Paremkite mus!