Laiško vediklis

Paleidžiamas vediklis laiško šablonui kurti. Taip sukurtą šabloną galima naudoti ir tarnybiniams, ir asmeniniams laiškams.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas.


„LibreOffice“ programoje pateikiami asmeninių ir tarnybinių laiškų šablonai. Naudojantis vedikliu šiuos šablonus galima pritaikyti savo poreikiams. Vedikliu dokumento šablonas kuriamas pažingsniui, suteikiant galimybę rinktis iš keleto maketo variantų. Kuriant laišką rodoma jo peržiūra – šitaip galima matyti, kaip atrodys galutinis dokumentas su parinktomis nuostatomis.

Kol vediklis paleistas, duomenis ir parinktis jo lange galima keisti bet kada. Galima net praleisti ištisus vediklio žingsnius nepakeitus jokių parinkčių. Jei praleisite visus žingsnius, bus pritaikytos tuo metu buvusios parinktos (numatytosios) nuostatos.

Laiško vediklis – Puslapio projektas

Čia reikia pasirinkti, ar kursite asmeninį, ar tarnybinį laišką. Priklausomai nuo šio pasirinkimo skirsis parinktys kituose vediklio žingsniuose.

Note Icon

Jei kuriate tarnybinį laišką, į dokumentą galima įterpti tokius elementus, kokių paprastai nebūna asmeniniuose laiškuose, pavyzdžiui, temos eilutę. Jei pasirinksite kurti asmeninį laišką, vediklyje bus praleisti žingsniai su tarnybiniams laiškams būdingomis parinktimis.


Laiško vediklis – Laiško popieriaus maketas

Šiame žingsnyje galima nurodyti elementus, kurie jau yra išspausdinti ant laiškų popieriaus. Tokie elementai nebus perspausdinami, o jų užimama vieta spausdinant laišką bus palikta tuščia.

Laiško vediklis – Spausdintini elementai

Čia parenkami elementai, kuriuos reikia įtraukti į laiško šabloną.

Laiško vediklis – Gavėjas ir siuntėjas

Šiame žingsnyje nurodoma siuntėjo ir gavėjo informacija.

Laiško vediklis – Puslapinė poraštė

Čia galima įvesti informaciją, kuri bus rodoma laiško puslapinėje poraštėje.

Laiško vediklis – Pavadinimas ir vieta

Čia galima parinkti, kur ir kokiu failo vardu įrašyti laiško šablono dokumentą.

Atgal

Galima grįžti ir peržiūrėti ankstesniuose žingsniuose parinktas nuostatas ar įvestus duomenis. Visos vediklyje parinktos nuostatos bus įrašytos.

Toliau

Įrašomos iki šiol parinktos nuostatos ir atveriamas kitas vediklio žingsnis.

Baigti

Pritaikomos parinktos nuostatos, sukuriamas ir kompiuterio diske įrašomas naujas dokumento šablonas. „LibreOffice“ programoje naujas dokumentas kuriamas atsižvelgiant į jau esamus šablonus pavadinimu „Be pavadinimo X“, kur X reiškia nuoseklią numeravimo seką.

Note Icon

„LibreOffice“ programa kiekvienam šablonui įrašo parinktas nuostatas. Kitą kartą paleidus vediklį tos nuostatos bus naudojamos kaip numatytosios.


Paremkite mus!