Automatinis rašybos taisymas aktyvintas

Pritaikyti pusjuodžio ir pabraukto teksto požymiai

Tekste automatiškai pritaikyti pusjuodis ir pabraukimo požymiai.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys ir atverkite kortelę Parinktys.


Paremkite mus!