Automatinis rašybos taisymas aktyvintas

Ištaisyti dvigubi tarpai

Tekste keletas iš eilės buvusių tarpų automatiškai pakeisti vienu tarpu.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys ir atverkite kortelę Parinktys.


Paremkite mus!