Automatinis rašybos taisymas aktyvintas

Rastas URL adresas suformatuotas kaip hipersaitas

Tekstas buvo automatiškai pataisytas. Teksto fragmentas buvo atpažintas kaip URL adresas ir dabar yra atvaizduojamas kaip hipersaitas.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys ir atverkite kortelę Parinktys.


Paremkite mus!