Automatinis rašybos taisymas aktyvintas

Pakeistos viengubos kabutės

Tekste viengubos kabutės automatiškai buvo pakeistos lenktosiomis kabutėmis.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys ir atverkite kortelę Lokalės parinktys.


Paremkite mus!