Automatinis rašybos taisymas aktyvintas

Single quotes have been replaced

Your text was corrected by Autocorrect so that single quotation marks were replaced by typographical quotation marks.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys ir atverkite kortelę Lokalės parinktys.


Paremkite mus!