Automatinis rašybos taisymas aktyvintas

Pakeistos paprastosios kabutės (")

Tekste paprastosios dvigubos kabutės automatiškai buvo pakeistos tikrosiomis lenktosiomis kabutėmis.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys ir atverkite kortelę Lokalės parinktys.


Paremkite mus!