Automatinis rašybos taisymas aktyvintas

Atliktas keitimas

Automatinio rašybos taisymo funkcija pakeitė žodį.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys ir atverkite kortelę Parinktys.


Paremkite mus!