Automatinis rašybos taisymas aktyvintas

Atliktas keitimas

Automatinio rašybos taisymo funkcija pakeitė žodį.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įrankiai → Automatinio taisymo parinktys → Parinktys kortelę.


Paremkite mus!