Automatinis rašybos taisymas aktyvintas

Dvi pirmosios didžiosios žodžio raidės sakinio pradžioje buvo pakeistos viena didžiąja raide.

Tekstas automatiškai buvo pataisytas taip, kad sakinio pradžioje esantys žodžiai, surinkti su dviem didžiosiomis raidėmis, prasidėtų viena didžiąja raide.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys ir atverkite kortelę Parinktys.


Paremkite mus!