Automatinis rašybos taisymas aktyvintas

Sakinį pradėti didžiąja raide

Tekstas automatiškai buvo pataisytas taip, kad kiekvienas sakinys prasidėtų didžiąja raide. Didžiosios raidės rašomos pastraipos pradžioje, taip pat po kiekvieno sakinio pabaigos ženklo (taško, šauktuko, klaustuko).

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys ir atverkite kortelę Parinktys.


Paremkite mus!