Automatinis rašybos taisymas aktyvintas

TWo INitial CApitals have been corrected

Typing errors such as "WOrd" have been corrected and replaced by the AutoCorrect function to "Word".

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys ir atverkite kortelę Parinktys.


Paremkite mus!