Automatinis rašybos taisymas aktyvintas

DVi PIrmosios DIdžiosios raidės ištaisytos

Rinkimo klaidos, tokios kaip „ŽOdis“, automatinio rašybos taisymo funkcijos buvo ištaisytos (pvz., į „Žodis“).

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įrankiai → Automatinio taisymo parinktys → Parinktys kortelę.


Paremkite mus!