Pateikčių rengyklės bendrųjų parinkčių lango nuotrauka

Pateikčių rengyklės rodymo parinkčių lango nuotrauka

Pateikčių rengyklės spausdinimo parinkčių lango nuotrauka

Pateikčių rengyklės nuotraukų albumo parinkčių lango nuotrauka

Pateikties demonstravimo parinkčių lango nuotrauka

Skaidrės projekto parinkimo lango nuotrauka

Skaidrės puslapinės antraštės ir poraštės parinkčių lango nuotrauka

Skaidrės pagrindo elementų lango nuotrauka

Aprašytų pateikčių demonstravimų lango nuotrauka

Pateikties demonstravimo aprašymo lango nuotrauka

Efekto parinkčių lango nuotrauka

Teksto animacijos parinkčių lango nuotrauka

Animacijos laiko parinkčių lango nuotrauka

Alternatyvi veiksena: rodomos visų skaidrių miniatiūros, jas galima pažymėti arba atverti skaidrę. Veikiamoji skaidrė žymima raudonu žymekliu

Impress pultas: rodoma pradinė skaidrė

Paremkite mus!