„LibreOffice“ žinynas

„LibreOffice“ žinyno straipsniai rodomi numatytojoje sistemos interneto naršyklėje.

Žinyne aprašomos numatytosios programos ir, jei reikia, operacinės sistemos nuostatos. Spalvų, veiksmų pele ir kitų konfigūruojamų elementų aprašymai gali skirtis nuo kompiuteryje turimos programos.

warning

Visų programos versijų žinynas generuojamas iš tų pačių pirminių failų. Kai kurių žinyne aprašytų funkcijų gali nebūti konkrečioje programos versijoje. Kai kurios programos funkcijos, esančios tik tam tikrai platformai skirtoje programos versijoje, gali būti neaprašytos žinyne.


note

„LibreOffice“ plėtiniuose vis dar naudojama senoji žinyno sistema. Apie senąją sistemą galima paskaityti šiame skyriuje.


„LibreOffice“ žinyno funkcijos

Modulių sąrašas

Iš puslapio viršuje esančio išskleidžiamo modulių sąrašo galima pasirinkti, kurios „LibreOffice“ paketo programos žinyno pradžią norite atverti.

Kalbų sąrašas (tik žinyne internete)

Tik internete pateikiamame žinyne iš šio sąrašo galima pasirinkti kalbą, kuria rodyti veikiamąjį žinyno straipsnį.

Žinyno rodyklė

Žinyno rodyklėje pateikiamas reikšminių žodžių iš visų „LibreOffice“ modulių sąrašas. Spustelėjus reikšminį žodį sąraše atveriamas susijęs žinyno straipsnis.

Paieška žinyno rodyklėje

Paieškos laukelyje įveskite reikšminį žodį. Paieška vykdoma iškart, kol žodį dar renkate.

Paieškos rezultatas bus pagal įvestus reikšminius žodžius atrinktų atitikmenų sąrašas. Programos modulio pavadinimas rodomas kaip sąrašo antraštė. Antrašte GLOBAL žymimi reikšminiai žodžiai, tinkantys keliems „LibreOffice“ moduliams. Pavyzdžiui, langelių kraštinės gali reikšti ir skaičiuoklės dokumento langelių kraštines, ir teksto ar pateikčių dokumentuose esančių lentelių ar kadrų kraštines.

Spustelėjus vieną iš apačioje esančių rodyklių piktogramų galima pereiti į kitas arba ankstesnes reikšminių žodžių sąrašo dalis.

Turinys – pagrindinės žinyno temos

Pateikiamas kiekvienos programos pagrindinių žinynų temų sąrašas.

„LibreOffice“ žinyno skaitymas interneto naršyklėje

Žinyno straipsnių naršymas

Žinyno straipsniams naršyti naudokitės interneto naršyklės mygtukais Atgal ir Pirmyn. Daugelyje interneto naršyklių ilgai spustelėjus mygtuką Atgal atveriamas anksčiau skaitytų straipsnių sąrašas, o ilgai spustelėjus mygtuką Pirmyn atveriamas po veikiamojo straipsnio skaitytų straipsnių sąrašas.

Žinyno straipsnių žymelės

Sparčiai norimus žinyno straipsnius galima pasiekti įtraukus juos į interneto naršyklės žymeles. Daugelyje naršyklių žymelę pridėti galima panašiai:

 1. Atverkite naršyklės žymelių meniu;

 2. Pasirinkite žymelės pridėjimo komandą arba

  daugelyje naršyklių paspauskite klavišus +D;

 3. Įveskite žymelės pavadinimą, parinkite aplanką ir kitas nuostatas;

 4. Užverkite interneto naršyklės žymelės dialogo langą.

Žinyno straipsnių skaitymo žurnalas

Kiekvienas atvertas žinyno straipsnis įtraukiamas į interneto naršyklės žurnalą. Jei norite peržiūrėti žurnalą:

 1. Atverkite naršyklės žurnalo meniu;

 2. pasirinkite žurnalo rodymo komandą, kad matytumėte visus žurnalo įrašus;

 3. Spustelėkite kurį nors žurnalo įrašą, kad atvertumėte atitinkamą žinyno straipsnį.

Žinyno teksto kopijavimas į iškarpinę

Tekstą iš žinyno į operacinės sistemos iškarpinę nukopijuoti galima įprastomis priemonėmis. Pavyzdžiui:

 1. Žinyno straipsnyje pažymėkite norimą nukopijuoti tekstą;

 2. Paspauskite klavišus +C.

Kai kurias žinyno teksto ištraukas į iškarpinę nukopijuoti galima vos kartą spustelėjus pele. Apie tai pranešama paaiškinimu, pasirodančiu užvedus pelės žymeklį virš tokių teksto ištraukų. Pavyzdžiui, šią eilutę galima nukopijuoti spustelėjus pele:

=SUM(A1:A10)

Paieška veikiamajame straipsnyje

Jei norite ieškoti veikiamajame žinyno straipsnyje:

 1. Atverkite interneto naršyklės Rodymo meniu ir pasirinkite paieškos puslapyje komandą.

  Taip pat galima paspausti klavišus +F.

 2. Laukelyje Ko ieškoti įveskite norimą surasti tekstą.

 3. Nustatykite reikiamas paieškos parinktis.

 4. Paspauskite įvedimo klavišą.

Jei norite pereiti prie kito radinio straipsnyje, spustelėkite rodyklės žemyn mygtuką. Spustelėję rodyklės aukštyn mygtuką grįšite prie ankstesnio radinio.

Bendroji informacija

Piktogramos žinyne

Žinyne naudojamos trys piktogramos atkreipti dėmesį į papildomą naudingą informaciją.

Warning Icon

Piktograma Svarbu žymima svarbi informacija, susijusi su duomenų ir sistemos saugumu.


Note Icon

Pastabos piktograma žymima papildoma informacija, pavyzdžiui, alternatyvūs būdai atlikti tam tikrą užduotį.


Tip Icon

Patarimo piktograma skirta pažymėti patarimams, kaip galima efektyviau dirbti programa.


Paremkite mus!