Rodyklė – paieška žinyne pagal reikšminius žodžius

Norimos temos galima ieškoti surinkus žodį laukelyje Ieškinys. Polangyje abėcėlės tvarka išvardinti visi rodyklės įrašai.

Jei renkant ieškinį yra aktyvintas rodyklės įrašų sąrašas, automatiškai bus pažymėtas renkamą žodį atitinkantis įrašas. Jei ieškomą žodį rinksite laukelyje Ieškinys, pažymėtas bus pirmasis surinktą tekstą atitinkantis įrašas.

Tip Icon

Paieška rodyklėje ir žinyno tekste visada vykdoma tik tuo metu pasirinktos „LibreOffice“ programos žinyne. Pirmiausia iš išskleidžiamo sąrašo polangio viršuje pasirinkite reikiamą programą.


Paremkite mus!