Paaiškinimai ir išplėstiniai paaiškinimai

Paaiškinimai ir išplėstiniai paaiškinimai leidžia greičiau suprasti programos funkcijas.

Paaiškinimai

Paaiškinimai parodo mygtukų juostose esančių mygtukų pavadinimus. Laikykite pelės žymeklį ties mygtuku, kol pasirodys jo pavadinimas.

Kai kurie elementai dokumentuose taip pat turi paaiškinimus. Pavyzdžiui, skyrių pavadinimai ilgame dokumente rodomi kaip paaiškinimai.

Tip Icon

Paaiškinimai yra visada įjungti.


Išplėstiniai paaiškinimai

Išplėstiniuose paaiškinimuose pateikiamas trumpas mygtuko ar komandos aprašymas. Jei norite pamatyti išplėstinį paaiškinimą, paspauskite klavišų kombinaciją Lyg2+F1 ir nuveskite pelės žymeklį ties mygtuku ar komanda.

Tip Icon

Jei vietoj įprastų paaiškinimų visada norite matyti išplėstinius, pastaruosius galima aktyvinti lange → LibreOffice → Bendrosios parinktys.


Paremkite mus!