Duomenų bazių spartieji klavišai

Šiame skyriuje aprašytus sparčiuosius klavišus galima naudoti duomenų bazių programoje.

Duomenų bazėse taip pat veikia ir bendrieji „LibreOffice“ spartieji klavišai.

Note Icon

Kai kurie spartieji klavišai gali būti naudojami operacinės sistemos. Tokių sparčiųjų klavišų negalima naudoti „LibreOffice“ programoje. Tokiu atveju galima bandyti veiksmui priskirti kitokį spartųjį klavišą arba „LibreOffice“ programoje, lange Priemonės → Sąranka → Klaviatūra, arba operacinėje sistemoje.


Duomenų bazių spartieji klavišai

Užklausos kūrimas projektavimo veiksenoje

Spartusis klavišas

Veiksmas

F6

Židinys perkeliamas tarp užklausos kūrimo lango sričių.

Šalinti

Lentelė pašalinama iš kuriamos užklausos.

Tab

Pažymima jungiamoji linija.

Lyg2+F10

Atveriamas kontekstinis meniu.

F4

Rodoma peržiūra.

F5

Vykdoma užklausa.

F7

Atveriamas lentelės arba užklausos pridėjimo dialogo langas.


Valdiklio savybių langas

Spartusis klavišas

Veiksmas

+Žemyn“

Išskleidžiamas jungtinio langelio sąrašas.

+Aukštyn

Suskleidžiamas jungtinio langelio sąrašas.

Lyg2+Įvesti

Įterpiama nauja eilutė.

Rodyklė aukštyn

Žymeklis perkeliamas į ankstesnę eilutę.

Rodyklė žemyn

Žymeklis perkeliamas į kitą eilutę.

Įvesti

Užbaigiamas įvedimas į laukelį ir žymeklis perkeliamas į kitą lauką.

+F6

Židinys perkeliamas ties pirmuoju valdikliu (jei neaktyvinta projektavimo veiksena). Pirmasis valdiklis – tai tas, kuris pirmas įrašytas formos žvalgiklyje.


„Basic“ dialogo langų kūrimo spartieji klavišai

Spartusis klavišas

Veiksmas

+Psl. aukštyn

Paeiliui keičiamos kortelės.

+Psl. žemyn

Paeiliui keičiamos kortelės.

F6

Keičiami langai.

Tab

Pažymimas kitas valdiklio laukas.

Lyg2+Tab

Pažymimas ankstesnis valdiklio laukas.

+Įvesti

Įterpiamas pažymėtas valdiklis.

Rodyklių klavišai

+rodyklės klavišas

Pažymėtas valdiklis 1 mm žingsniais perkeliamas atitinkama kryptimi. Taškų taisymo veiksenoje keičiamas pažymėto valdiklio dydis.

+Tab

Taškų taisymo veiksenoje aktyvinama kita rankenėlė.

Lyg2++Tab

Taškų taisymo veiksenoje aktyvinama ankstesnė rankenėlė.

Gr

Panaikinamas objekto žymėjimas.


Duomenų bazės lentelės (atveriama klavišais +Lyg2+F4) eilučių ir stulpelių žymėjimo spartieji klavišai

Spartusis klavišas

Veiksmas

Tarpo klavišas

Pažymima eilutė arba panaikinamas žymėjimas (jei neaktyvinta eilutės taisymo veiksena).

+Tarpo klavišas

Pažymima eilutė arba panaikinamas žymėjimas

Lyg2+Tarpo klavišas

Pažymimas veikiamasis stulpelis.

+Psl. aukštyn

Žymeklis perkeliamas į pirmąją eilutę.

+Psl. žemyn

Žymeklis perkeliamas į paskutinę eilutę.


Paremkite mus!