Bendrieji „LibreOffice“ spartieji klavišai

Note Icon

Kai kurie spartieji klavišai gali būti naudojami operacinės sistemos. Tokių sparčiųjų klavišų negalima naudoti „LibreOffice“ programoje. Tokiu atveju galima bandyti veiksmui priskirti kitokį spartųjį klavišą arba „LibreOffice“ programoje, lange Priemonės → Sąranka → Klaviatūra, arba operacinėje sistemoje.


Sparčiųjų klavišų naudojimas

Daugelį programos komandų galima įvykdyti sparčiaisiais klavišais. Pavyzdžiui, šalia meniu grupės Failas komandos Atverti nurodytas spartusis klavišas . Jei norite įvykdyti šią komandą, paspauskite valdymo klavišą ir, laikydami jį paspaustą, paspauskite raidės O klavišą. Atsivėrus dialogo langui, klavišus atleiskite.

Dirbant programa, beveik visas komandas galima įvykdyti ir pele, ir klaviatūra.

Unikodo rašmenų įvedimas

Unikodo rašmenis į dokumentą galima įterpti surinkus norimo rašmens šešioliktainį kodą ir paspaudus klavišų kombinaciją (numatytoji). Surinkite šešioliktainį kodą, tuomet klavišais pakeiskite jį unikodo rašmeniu; tais pačiai klavišais galima ir grąžinti šešioliktainį kodą vietoje rašmens. Žymėti teksto nėra būtina, tačiau pažymėti rašmenys taip pat bus keičiami, jei atitiks tinkamą kodą. Keičiami rašmenys, esantys prieš žymeklį ir sudarantys tinkamą šešioliktainį unikodo kodą. Šešioliktainiai kodai, kurių reikmės yra tarp U+0000 ir U+0020 nėra keičiami.

The default Unicode conversion shortcut is and in some locales where the default Unicode shortcut interferes with the main menu shortcut. To reassign the shortcut, choose Tools - Customize - Keyboard and select Category:Options with Function:Toggle Unicode Notation.

Dialogo langų valdymas sparčiaisiais klavišais

Kiekviename dialogo lange vienas iš lango elementų yra pažymėtas (dažniausiai aplink jį rodoma taškinė linija ar šešėlis). Tokiu atveju sakoma, kad šis elementas (tai gali būti mygtukas, žymimoji akutė, išskleidžiamasis sąrašas, žymimasis langelis ir kt.) yra lango židinys. Jei židinys yra mygtukas, tai įvedimo klavišo paspaudimas duoda tą patį rezultatą, koks būtų, jei mygtukas būtų spustelėtas pele. Žymimojo langelio būsena (pažymėtas ar nepažymėtas) sukeičiama paspaudus tarpo klavišą. Jei židinys yra žymimoji akutė, tai grupės akutė pažymima rodyklių klavišais. Norint pakeisti židinį, reikia paspausti tabuliavimo klavišą. Klavišų kombinacija Lyg2+Tab keičia židinį atbula kryptimi.

Paspaudus grįžimo klavišą, dialogo langas užveriamas, neįrašant jame parinktų nuostatų (surinktų duomenų).

Spartieji klavišai veiksmams pele

Tempiant ar žymint objektus pele, galima tempimo ar spustelėjimo metu paspausti klavišus Lyg2, “ ir kartais “. Tai leidžia pasinaudoti papildomomis programos funkcijomis. Šias funkcijas atitinka pelės žymeklio išvaizda, kai tempimo metu laikomas paspaustas tam tikras klaviatūros klavišas. Žymint failus, objektus, tekstą, langelius, lentelės eilutes ir stulpelius, minėti klaviatūros klavišai išplečia žymėjimo funkcijas. Šios funkcijos aiškinamos atitinkamų parinkčių aprašuose.

Darbo su teksto langeliais praktiniai patarimai

 1. Galima atverti kontekstinį meniu, kuriame yra dažnai reikalingos komandos.

 2. Sparčiuoju klavišu +A pažymimas visas langelio tekstas. Rodyklių kairėn ar dešinėn klavišais žymėjimą galima panaikinti.

 3. Du kartus spustelėjus žodį, jis pažymimas.

 4. Tris kartus spustelėjus teksto langelyje pažymimas visas langelio tekstas. Spustelėjus tris kartus teksto dokumente, pažymimas visas sakinys.

 5. Sparčiuoju klavišu +Šal pašalinamas tekstas nuo žymeklio vietos iki žodžio pabaigos.

 6. Paspaudus valdymo klavišą kartu su rodyklės kairėn arba rodyklės dešinėn klavišu, žymeklis perkeliamas į ankstesnio arba tolesnio žodžio pradžią. Kartu laikant paspaustą klavišą Lyg2, žodis pažymimas.

 7. Įterpimo klavišas naudojamas teksto įterpimo ar keitimo veiksenai perjungti.

 8. Tempti tekstą pele galima ne tik teksto langelio viduje, bet ir iš išorės į langelį ar iš langelio į išorę.

 9. Spartusis klavišas +Z naudojamas paskiausiai atliktam veiksmui atšaukti.

 1. „LibreOffice“ turi automatinio teksto užbaigimo funkciją, kuri veikia kai kuriuose teksto langeliuose ir išskleidžiamuosiuose sąrašuose. Pavyzdžiui, URL adreso laukelyje surinkite . Automatinio užbaigimo funkcija parodys pirmąjį failą arba aplanką iš , kurio vardas prasideda raide „a“.

 2. Kitus failus ir aplankus galima peržvelgti spaudžiant rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus. Pasirinkto aplanko poaplankius galima parodyti paspaudus rodyklės dešinėn klavišą ir išskleidus sąrašą. Adresas pasirenkamas paspaudus įvedimo klavišą. Galimas ir spartusis automatinis užbaigimas: surinkus dalį teksto (pvz., URL adreso), reikia paspausti klavišą Pab. Jei tekstas, turintis surinktą pradžią, rastas, jis bus įrašytas į teksto lauką.

Makrokomandos vykdymo nutraukimas

Jei norite nutraukti vykdomą makrokomandą, reikia paspausti spartųjį klavišą +Lyg2+Q.

Bendrieji „LibreOffice“ spartieji klavišai

Spartieji klavišai, kurie gali būti naudojami vietoj meniu komandų, parašyti meniu sąraše atitinkamų komandų pavadinimų dešinėje.

Dialogo langų valdymo spartieji klavišai

Spartusis klavišas

Veiksmas

Klavišas Įvesti

Vykdoma dialogo lango mygtuko, ties kuriuo nustatytas židinys, komanda.

Grįžimo klavišas Gr

Nutraukiama vykdoma komanda ar užveriamas dialogo langas. Jei atvertas „LibreOffice“ žinynas, tai pereinama vienu lygmeniu aukštyn.

Tarpo klavišas

Sukeičiama aktyvaus žymimojo langelio būsena (pažymėtas ar nepažymėtas) dialogo lange.

Rodyklių klavišai

Keičiama pažymėta akutė akučių grupėje dialogo lange.

Tab

Židinys perkeliamas į kitą valdiklių grupę ar dialogo lango elementą.

Lyg2+Tab

Židinys perkeliamas į ankstesnę valdiklių grupę ar dialogo lango elementą.

+Žemyn

Išskleidžiamas pažymėto valdiklio sąrašas. Šis spartusis klavišas taikomas ne tik laukams su sąrašais, bet ir mygtukams, turintiems išskleidžiamąjį meniu. Atvertas sąrašas (meniu) užveriamas paspaudus grįžimo klavišą.


Dokumentų ir langų valdymo spartieji klavišai

Spartusis klavišas

Veiksmas

+O

Atveriamas dokumento failo parinkimo langas.

+S

Įrašomas veikiamasis dokumentas.

+N

Pradedamas naujas dokumentas.

+Lyg2+N

Atveriamas šablonų dialogo langas.

+P

Spausdinamas veikiamasis dokumentas.

+F

Įjungiama Paieškos mygtukų juosta.

+H

Atveriamas Paieškos ir keitimo dialogo langas.

+Shift+F

Ieškoma paskiausiai surinktos paieškos frazės.

+Lyg2+R

Rodoma arba slepiama liniuotė.

+Lyg2+I

Tik skaitymui skirtame dokumente įgalinamas arba išjungiamas teksto žymeklis.

Jei „LibreOffice“ žinynas jau atvertas, pereinama į pagrindinį žinyno puslapį.

Shift+F2

Parodomas išplėstinis paaiškinimas pažymėtai komandai, mygtukui ar valdikliui.

F6

Sets focus in next visible subwindow, including menu bar, toolbars, windows such as Sidebar and Navigator, and document canvas/data source.

Lyg2+F6

Židinys perkeliamas į ankstesnį polangį.

+F6

Sets focus in the document canvas/data source.

F10

Aktyvinamas pirmasis meniu (Failas).

Lyg2+F10

Atveriamas kontekstinis meniu.

+Shift+F10

Docks and undocks floating subwindows such as unlocked toolbars, Sidebar and Navigator.

Vald+Alt+Lyg2+Prad

Parodomas arba paslepiamas pagrindinis meniu.

+F4 arba +F4

Užveriamas veikiamasis dokumentas. Užvėrus paskutinį dokumentą, darbas su „LibreOffice“ baigiamas.

+Q

Baigiamas darbas su programa.


Dokumento taisymo ir formatavimo spartieji klavišai

Spartusis klavišas

Veiksmas

+Tab

Jei žymeklis yra antraštės pradžioje, įterpiama tabuliavimo žymė.

Įvedimo klavišas (jei pažymėtas OLE objektas)

Aktyvinamas pažymėtas OLE objektas.

Įvedimo klavišas (jei pažymėtas grafikos arba teksto objektas)

Aktyvinama teksto įvedimo veiksena.

+X

Iškerpami pažymėti elementai.

+C

Pažymėti elementai kopijuojami į iškarpinę.

+V

Įdedamas iškarpinės turinys.

+Lyg2+V

Įdedamas neformatuotas iškarpinės turinys. Įdedamam tekstui pritaikomas toks formatas, koks yra nustatytas įdėjimo vietoje.

+Lyg2+V

Atveriamas Kitokio įdėjimo dialogo langas.

+A

Viskas pažymima.

+Z

Atšaukiamas paskiausiai atliktas veiksmas.

Atstatomas paskiausiai atšauktas veiksmas.

+Lyg2+Y

Pakartojama paskiausiai vykdyta komanda.

+I

Pažymėtas tekstas rodomas kursyvu. Jei žymeklis yra žodžio viduje, kursyvas pritaikomas tam žodžiui.

+B

Pažymėtas tekstas rodomas pusjuodžiu šriftu. Jei žymeklis yra žodžio viduje, pusjuodis šriftas pritaikomas tam žodžiui.

+U

Pažymėtas tekstas pabraukiamas. Jei žymeklis yra žodžio viduje, pabraukiamas tas žodis.

+M

Šalinamas tiesioginis pažymėto teksto ar pažymėtų objektų formatavimas (atitinka komandą Formatas → Šalinti formatavimą).


Galerijos spartieji klavišai

Spartusis klavišas

Veiksmas

Tab

Židinys perkeliamas į kitą galerijos polangio sritį.

Lyg2+Tab

Židinys perkeliamas į ankstesnę galerijos polangio sritį.


Galerijos srities „Nauja tema“ spartieji klavišai

Spartusis klavišas

Veiksmas

Rodyklė aukštyn

Pažymimas aukščiau esantis elementas.

Rodyklė žemyn

Pažymimas žemiau esantis elementas.

+Įvesti

Atveriamas Savybių dialogo langas.

Lyg2+F10

Atveriamas kontekstinis meniu.

+U

Atnaujinama pažymėta tema.

+R

Atveriamas pavadinimo įvedimo dialogo langas.

+D

Pašalinama pažymėta tema.

Įterpti

Įterpiama nauja tema.


Galerijos peržiūros srities spartieji klavišai

Spartusis klavišas

Veiksmas

Pradžios klavišas

Pažymimas pirmasis elementas.

Pabaigos klavišas

Pažymimas paskutinis elementas.

Rodyklė kairėn

Pažymimas kairiau esantis galerijos elementas.

Rodyklė dešinėn

Pažymimas dešiniau esantis galerijos elementas.

Rodyklė aukštyn

Pažymimas aukščiau esantis galerijos elementas.

Rodyklė žemyn

Pažymimas žemiau esantis galerijos elementas.

Psl. aukštyn

Peržiūros sritis paslenkama aukštyn per jos aukštį.

Psl. žemyn

Peržiūros sritis paslenkama žemyn per jos aukštį.

+Lyg2+Įterpti

Pažymėtas elementas įterpiamas į veikiamąjį dokumentą kaip susietas objektas.

+I

Pažymėtas elementas įterpiamas į veikiamąjį dokumentą.

+T

Atveriamas pavadinimo įvedimo dialogo langas.

+P

Temos peržiūra perjungiama į objekto rodymą ir atvirkščiai.

Tarpo klavišas

Temos peržiūra perjungiama į objekto rodymą ir atvirkščiai.

Įvesti

Temos peržiūra perjungiama į objekto rodymą ir atvirkščiai.

Naikinimo klavišas (tik objekto rodymo veiksenoje)

Grįžtama į temos peržiūrą.


Duomenų bazės lentelės (atveriama klavišais +Lyg2+F4) eilučių ir stulpelių žymėjimo spartieji klavišai

Spartusis klavišas

Veiksmas

Tarpo klavišas

Pažymima eilutė arba panaikinamas žymėjimas (jei neaktyvinta eilutės taisymo veiksena).

+Tarpo klavišas

Pažymima eilutė arba panaikinamas žymėjimas

Lyg2+Tarpo klavišas

Pažymimas veikiamasis stulpelis.

+Psl. aukštyn

Žymeklis perkeliamas į pirmąją eilutę.

+Psl. žemyn

Žymeklis perkeliamas į paskutinę eilutę.


Grafikos objektų spartieji klavišai

Spartusis klavišas

Veiksmas

Spausdami klavišą F6 perkelkite židinį į grafikos objekto mygtukų juostą. Rodyklių žemyn ir dešinėn klavišais pasirinkite norimą mygtuką ir paspauskite +Įvesti.

Įterpiamas grafikos objektas.

Perkelkite židinį į dokumentą spausdami klavišus +F6, tada paspauskite klavišą Tab.

Pažymimas grafikos objektas.

Tab

Pažymimas kitas grafikos objektas.

Lyg2+Tab

Pažymimas ankstesnis grafikos objektas.

+Prad

Pažymimas pirmasis grafikos objektas.

+Pab

Pažymimas paskutinis grafikos objektas.

Gr

Išjungiama objektų žymėjimo veiksena.

Gr (rankenėlių žymėjimo veiksenoje)

Išjungiama rankenėlių žymėjimo veiksena ir pereinama į objektų žymėjimo veikseną.

Rodyklė aukštyn, rodyklė žemyn, rodyklė kairėn, rodyklė dešinėn

Perkeliamas pažymėtas taškas (pritraukimo prie tinklelio funkcija laikinai išjungiama, bet kraštiniai taškai vis tiek pritraukiami vienas prie kito).

+aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn

Pažymėtas grafikos objektas perkeliamas per vieną tašką (žymėjimo veiksenoje).

Keičiamas grafikos objekto dydis (rankenėlių žymėjimo veiksenoje).

Pasukamas grafikos objektas (sukimo veiksenoje).

Atveriamas grafikos objekto savybių dialogo langas.

Pažymėtam grafikos objektui aktyvinama taškų žymėjimo veiksena.

Tarpo klavišas

Pažymimas grafikos objekto taškas (taškų žymėjimo veiksenoje) arba panaikinamas taško žymėjimas.

Pažymėtas taškas mirksi kas sekundę.

Lyg2+Tarpo klavišas

Taškų žymėjimo veiksenoje pažymimas papildomas taškas.

+Tab

Pažymimas kitas grafikos objekto taškas (taškų žymėjimo veiksenoje).

Sukimo veiksenoje galima pažymėti ir sukimo centrą.

+Lyg2+Tab

Pažymimas ankstesnis grafikos objekto taškas (taškų žymėjimo veiksenoje).

+Įvesti

Naujas numatytojo dydžio grafikos objektas įterpiamas rodomo vaizdo centre.

+Įvesti, kai židinys ties atrankos mygtuku

Pažymimas pirmas grafikos objektas dokumente.

Gr

Išjungiama taškų žymėjimo veiksena, grafikos objektas lieka pažymėtas.

Taisomas grafikos objekto taškas (taškų taisymo veiksenoje).

Bet kuris raidės arba skaičiaus klavišas

Jei pažymėtas grafikos objektas, aktyvinama jo teksto veiksena ir žymeklis padedamas grafikos objekto teksto pabaigoje. Įterpiamas paspaustą klavišą atitinkantis rašmuo.

Klavišas laikomas nuspaustas, kol kuriamas grafikos objektas arba keičiamas jo dydis

Fiksuojama objekto centro vieta.

Klavišas Lyg2 laikomas nuspaustas, kol kuriamas grafikos objektas arba keičiamas jo dydis

Fiksuojamas objekto pločio ir aukščio santykis.


Paremkite mus!