Apkirpti paveikslą

Apkerpama matoma įterpto paveikslo sritis. Apkerpamas tik matomas paveikslo vaizdas, o pats paveikslas nekeičiamas. Kad paveikslą būtų galima apkirpti, jis turi būti pažymėtas.

Pateikčių ir grafikos rengyklėse spustelėjus apkirpimo piktogramą dialogo langas neatveriamas, o aplink paveikslą rodomos aštuonios apkirpimo rankenėlės. Jei norite paveikslą apkirpti naudodamiesi dialogo langu, atverkite paveikslo kontekstinį meniu ir pasirinkite komandą Apkirpti.

Tempkite bet kurią iš aštuonių apkirpimo rankenėlių, kad apkirptumėte paveikslą.

Piktograma

Apkirpti paveikslą

Crop

Use this area to trim or scale the selected graphic, or to add white space around the graphic.

Keep scale

Maintains the original scale of the graphic when you crop, so that only the size of the graphic changes.

Keep image size

Maintains the original size of the graphic when you crop, so that only the scale of the graphic changes. To reduce the scale of the graphic, select this option and enter negative values in the cropping boxes. To increase the scale of the graphic, enter positive values in the cropping boxes.

Left

If the Keep Scale option is selected, enter a positive amount to trim the left edge of the graphic, or a negative amount to add white space to the left of the graphic. If the Keep image size option is selected, enter a positive amount to increase the horizontal scale of the graphic, or a negative amount to decrease the horizontal scale of the graphic.

Right

If the Keep Scale option is selected, enter a positive amount to trim the right edge of the graphic, or a negative amount to add white space to the right of the graphic. If the Keep image size option is selected, enter a positive amount to increase the horizontal scale of the graphic, or a negative amount to decrease the horizontal scale of the graphic.

Top

If the Keep Scale option is selected, enter a positive amount to trim the top of the graphic, or a negative amount to add white space above the graphic. If the Keep image size option is selected, enter a positive amount to increase the vertical scale of the graphic, or a negative amount to decrease the vertical scale of the graphic.

Bottom

If the Keep Scale option is selected, enter a positive amount to trim the bottom of the graphic, or a negative amount to add white space below the graphic. If the Keep image size option is selected, enter a positive amount to increase the vertical scale of the graphic, or a negative amount to decrease the vertical scale of the graphic.

Scale

Changes the scale of the selected graphic.

Width

Enter the width for the selected graphic as a percentage.

Height

Enter the height of the selected graphic as a percentage.

Image size

Changes the size of the selected graphic.

Width

Enter a width for the selected graphic.

Height

Enter a height for the selected graphic.

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Original Size

Returns the selected graphic to its original size.

Paremkite mus!