Pridėti lenteles

Lentelių pridėjimo dialogo lange parinkite kuriamam objektui reikalingas lenteles. Pavyzdžiui, jei kuriate užklausą, parinkite lentelę, į kurią užklausa turėtų kreiptis. Jei naudojate sąryšinę duomenų bazę ir kuriate sąryšius, šiame dialogo lange parinkite lenteles, tarp kurių norite sukurti sąryšį.

Parinktos lentelės užklausos ar sąryšio kūrimo lange įterpiamos atskiru kadru – jame išvardijami lentelėje esantys laukai. Šio kadro dydį ir vietą galima keisti.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazių programos lange spustelėkite mygtuką Lentelės. Pasirinkite komandą Įterpimas → Lentelės projektavimas arba Taisa → Taisyti.


Lentelė

Lentelės pavadinimas

Šiame lauke išvardijamos galimos lentelės. Jei norite įterpti lentelę į kuriamą objektą, pažymėkite norimą lentelę sąraše ir spustelėkite mygtuką Pridėti. Taip pat galima ir dukart spustelėti ties lentelės pavadinimu – kadras su lentelės laukų sąrašu bus įterptas užklausos ar sąryšio kūrimo lango viršuje.

Pridėti

Įterpiama pažymėta lentelė.

Užverti

Užveriamas lentelių pridėjimo dialogo langas.

Paremkite mus!