Veikiamojo dokumento duomenų šaltinis

Duomenų šaltinio polangyje parodoma su veikiamuoju dokumentu susieta duomenų bazės lentelė.

Piktograma

Veikiamojo dokumento duomenų šaltinis

Jei norite parinkti kitą lentelę, pasirinkite komandą Taisa → Keisti duomenų bazę.

Paremkite mus!